Beiratkozás

Létrehozta: Csobáné Szűcs K..., ekkor: 2017. március. 7 - 16:38

Leendő első osztályos tanulók beíratása a 2017/2018. tanévre http://kk.gov.hu/hirdetmeny-az-altalanos-iskolai-beiratkozasrol című oldalon minden tudnivaló megtalálható ezzel kapcsolatosan.  A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.
 2. A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 3. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanusító igazolás:
  • óvodai szakvélemény,
  • tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye,
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
  • Nyilatkozat erkölcstan, vagy hit-és erkölcstan oktatásról
 4. A gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvélemény, orvosi igazolás.
 5. A gyermek születési anyakönyvi kivonata

  Tájékoztató az erkölcstan, hit-és erkölcstan oktatásról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35. § (3), valamint a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 14. § (5) bekezdése alapján, a kötelező erkölcstan óra helyett a szülők választhatják gyermeküknek az országgyűlés által elismert egyházak által folytatott hit –és erkölcstan oktatást is.A törvényi előírások értelmében a szülő írásban nyilatkozhat, hogy gyermeke erkölcstan oktatásban vagy hit-és erkölcstan oktatásban kíván-e részt venni. Amennyiben a szülő írásban nem nyilatkozik, az iskola a tanuló számára erkölcstan tantárgy oktatását szervezi meg. A nyilatkozattételek időpontjai a leendő 1. osztályos tanulók szüleinek: az általános iskolai beiratkozás alkalmával. A nyilatkozattételek begyűjtését követően az iskola igazgatója az érintett egyházi jogi személy meghatalmazott képviselőjének átadja az egyház által szervezett hit-és erkölcstan oktatásra jelentkezett tanulók adatait. Az adatok átadását követően az igazgató egyeztetést folytat a tanulócsoportok kialakításáról azon egyházak képviselőivel, amelyek által szervezett hit-és erkölcstan oktatás iránti igényről a szülők nyilatkoztak, és amelyek a hit-és erkölcstan oktatás megszervezését vállalták. Tanév közben az iskola nem változtathatja meg az érintett szülők nyilatkozata alapján, és az egyházi jogi személy képviselőjével lefolytatott egyeztetés eredményeként a hit-és erkölcstanoktatás vonatkozásában meghatározott csoportbeosztást. Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan, vagy a hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-ig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével. Iskolánkban a következő egyházak Hit- és erkölcstan oktatását választhatják:

Dátum: 
2017. április 20, csütörtök - 08:00 - 19:00