Intézményvezető pályázat- szavazás

Létrehozta: Csobáné Szűcs K..., ekkor: 2018. május. 10 - 15:59

Az Emberi Erőforrások Minisztere a " Közalkalmazottak jogállásáról szóló " 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hírdetett  Szigetbecse-Makád Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására. Egy érvényes pályázat került beadásra, melyet az iskola jelenlegi vezetője Raffay Béla igazgató úr nyújtott be. 2018. május 7-én megtörtént a pályázattal kapcsolatos nevelőtestületi és alkalmazotti közösség állásfoglalása.

Az értekezleten felolvasásra kerültek a vélemény nyilvánításra jogosult forumok összesített véleményei is. (mellékletben csatolva)        

A szavazás eredménye a következő:

A nevelőtestület 24 igen szavazattal, 1 nem szavazattal támogatja Raffay Béla pályázatát, az intézmény vezetésére vonatkozó programját. 

Az alkalmazotti közösség arról szavazott, hogy támogatja-e Raffay Béla személyét az intézményvezetői állás betöltésére. 

A szavazás eredménye Raffay Béla pályázó vezetői megbízatásával kapcsolatosan:  

A szavazásra  jogosultak száma 34 fő volt. A leadott szavazatok száma  34 db, ebből  az érvénytelen szavazatok száma   1 db volt. A 33 db   érvényes szavazatot leadó alkalmazott közül  32 fő támogatta, 1 fő pedig nem támogatta Raffay Béla személyét.

Az alkalmazotti közösség továbbra is támogatja, hogy intézményünk igazgatója Raffay Béla legyen.