Bemutatkozunk

Iskolánk a kis közösség, a kényelmes környezet, a családi légkör iskolája! Célunk az egyéni képességekhez igazodó oktatás, egyéni érdeklődésnek megfelelő tevékenységrendszer.

Iskolánk nyolc évfolyamot, három napközis, és egy tanulószobás csoportot működtet. Nyolc tanterem, tornaterem, nyelvi labor, számítástechnika terem, szertárak állnak rendelkezésre. A tantermek technikai eszközökkel jól ellátottak. Melegítőkonyha és ebédlő biztosítja a kulturált étkezést.

Az épületet tágas udvar veszi körül: bitumenezett kézilabdapálya, futófolyosó, nagy füves terület és park nyújt lehetőséget a szabadtéri sportra és játékra. A DSE keretében és testnevelés órákon van lehetősége tanulóinknak a mindennapi testedzésre és felkészülésre a különböző sportágakban rendezett versenyekre. Kiemelt terület a röplabda, a labdarúgás és a futás. Rendszeres az úszásoktatás és az uszodalátogatás.

A sport, a testmozgás lehetőséget nyújt Szigetbecse természeti értékeinek felkutatására, megismerésére, megőrzésére. Községünk természeti értékekben gazdag; az iskola kertje, parkja is kiválóan alkalmas a környezeti nevelés megvalósítására. 

 

Specialitásunk 1. osztálytól a német nemzetiségi nyelvoktatás és népismeret:

 • heti ötórás nyelvoktatás és Volkskunde (népismeret)
 • német nemzetiségi néptáncoktatás órarendbe építve
 • család- és falutörténet kutatása
 • kapcsolattartás Németországban élő szigetbecseiekkel
 • levelezés német gyerekekkel
 • csereüdülés lehetősége Németországba
 • Niederösterreich tartománnyal a további kapcsolatok ápolása

 

Együttműködési megállapodás keretében a Kiskunlacházi Alapfokú Muvészeti Iskola kihelyezett tagozata működik intézményünkben. A következő muvészeti ágazatokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek:

 • kézmuvesség (kerámia, tűzzománc)
 • grafika és festészet
 • zene (furulya, zongora)
 • társastánc

Karácsonykor és tanév végén kiállítás nyílik a tanulók munkáiból.

 

A felekezet szerinti hitoktatást is biztosítjuk gyerekeink számára. Az egyéni képességek minél jobb kibontakozását segítik a szakkörök és felzárkóztató foglalkozások.

A nívócsoportos, kiscsoportos oktatás német, számítástechnika, matematika és magyar nyelvből a differenciált képességfejlesztést, a tehetséggondozást magas színvonalon teszi lehetővé. Ennek is köszönhető, hogy tanulóink rendszeresen érnek el szép eredményeket a különböző szaktárgyi versenyeken és a középiskolai felvételi vizsgákon.

Kiemelt figyelmet fordítunk a részképesség zavarral küzdő (dyslexiás, dysgrafiás) gyerekek képzésére; szakképzett fejlesztőpedagógus alkalmazásával képességfejlesztő, felzárkóztató foglalkozást biztosítunk számukra, lehetővé tesszük, hogy egyéni ütemben haladjanak.

 
Iskolánkban folyó nevelés és oktatás legfobb céljai , feladatai:

 • biztosítjuk a tanuláshoz szükséges egészséges, szép, otthonos környezetet
 • szakképzett, jól felkészült pedagógusok egyénre szabott módszerekkel végzik nevelő-oktató munkájukat

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, aki személyesen kíván megismerkedni iskolánkkal és pedagógiai programunkkal.

"...még gyermeki korban kell szép tettre nevelni."
(Phókülidész)